Hardrijders in Kessel-Lo

Ontdek hier hoeveel hardrijders je tegenkomt op je fietstraject in Kessel-Lo

Bij een snelheidscontrole rapporteert de politie typisch dat 5 tot 10% van de autobestuurders te hard rijden. Op het eerste gezicht lijkt dat “aanvaardbaar". Maar de ervaring van veel fietsers is anders. Veel fietsers hebben het gevoel dat hardrijders voor een groot probleem zorgen op hun route. Van waar dat verschil in perceptie? Berekeningen van het OBK bekijken het fenomeen op een andere manier en tonen waarom politie en politiek maar beter luisteren naar het buikgevoel van de fietser. Ontdek ook op welke routes het gevaar het grootst is.

Waar komt het verschil tussen de politiestatistieken en de beleving van fietsers vandaan?

Om dat te begrijpen, hebben we de statistiek (bijvoorbeeld: 10% rijdt te snel) omgerekend naar “hoeveel hardrijders kom je tegen op jouw traject?”. Daarvoor zijn we aan de slag gegaan met de metingen van Telraam. Telraam registreert niet alleen het aantal voertuigen dat aan een bepaalde camera passeert, maar ook de snelheid. Om dan te berekenen hoeveel hardrijders je tegenkomt in jouw straat, houden we daarnaast nog rekening met de lengte van de straat, de tijd die je nodig hebt om door die straat te fietsen, en het snelheidsregime (zone 30 of 50).

Een voorbeeld: als er dagelijks 1200 auto’s door een straat passeren, waarvan 10% te snel rijdt, dan zijn dat dagelijks 120 auto’s in overtreding. Als je deze hardrijders verdeelt over 12 uur, heb je dus 10 hardrijders per uur, of één om de 6 minuten. Als je 6 minuten nodig hebt om door die straat te fietsen, zal je dus gemiddeld 1 hardrijder ontmoeten. Op deze manier kom je van “maar 10% rijdt te snel, och, dat is geen probleem” tot “oei, mijn kind komt bijna zeker een hardrijder tegen in die straat”. Dit laatste sluit veel nauwer aan bij het gevoel van verkeersonveiligheid van de Kesselaar.

OBK brengt de problemen met hardrijders in Kessel-Lo in kaart

Op dit kaartje kun je zien wat dit alles concreet betekent voor jouw straat of jouw fietstraject. Klik op een stukje straat om te zien hoeveel hardrijders je hier normaal kunt verwachten. Deze gegevens zijn berekend op basis van de resultaten van Telraam op 16 maart, tenzij anders vermeld. Hoe donkerder de kleur van je straat, hoe meer kans op een ontmoeting met een hardrijder. Om te weten hoeveel hardrijders je tegenkomt op je hele traject, klik je op elk gekleurd segment op de kaart waar je langskomt, en je telt de cijfers op. Fiets je bijvoorbeeld door de hele D. Mellaertstraat, dan komt je 0,3 + 0,8 = 1,1 hardrijders tegen. Hou er rekening mee dat je traject ook (delen van) straten kan aandoen waar geen telraamcamera hangt. In dat geval zijn de cijfers een onderschatting natuurlijk.
Een tweede kaartje houdt ook nog eens rekening met het effectieve aantal fietsers op 16 maart, en toont hoeveel ontmoetingen er zijn geweest tussen fietsers en hardrijders op die dag. De cijfers op de donkerste trajecten spreken voor zich.

We willen uiteraard allemaal dat nog meer mensen de fiets nemen. Dan zal het tweede kaartje natuurlijk nog donkerder kleuren. Het ligt dan ook voor de hand dat zowel het aantal als de snelheid van de auto’s verder naar beneden moet, zodat dit veilig kan. Daarom pleit het OBK voor het weren van doorgaand verkeer, het snel invoeren van de zone 30 over het hele grondgebied van Kessel-Lo, snelheidsremmende maatregelen in de probleemstraten, sensibilisering en meer en effectievere snelheidscontroles.

Dringend actie gevraagd!


Net als de officiële cijfers van de politie, moeten ook deze kaartjes natuurlijk met de nodige omzichtigheid gebruikt worden. Zo gaan we er bijvoorbeeld van uit dat er geen verband is tussen de aanwezigheid van een fietser en de snelheid van een auto, terwijl we mogen hopen dat sommige automobilisten toch hun snelheid matigen bij het inhalen of kruisen van een fietser. Ook is de nauwkeurigheid van de metingen door Telraam niet gegarandeerd (Telraam spreekt zelf van een mogelijke afwijking van 10%). Maar ook bij de metingen van de politie zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen: de politie registreert de snelheid niet permanent, de radar is zeker niet altijd opgesteld op de plaatsen waar het snelst gereden wordt, de controles zijn meestal snel bekend bij bestuurders, via apps zoals Waze of Coyote, de technische marge die gehanteerd wordt komt in zone 30 neer op 20%…. Maar zelfs met de nodige kanttekeningen bij onze oefening, zijn de kaartjes duidelijk genoeg: dringende actie is nodig!

Hardrijders in Kessel-Lo
Overleg Buurtcomités Kessel-Lo 29 juni 2021
Deel deze post
Archiveren
Aanmelden om een reactie achter te laten
Opstoppingen of oplossingen
Mobiliteit in Kessel-Lo op een keerpunt