Mobiliteitsplan: tijd voor bijkomende maatregelen

Het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo heeft veel sluiproutes ongemoeid gelaten, en zelfs versterkt. OBK vraagt om bestaande plannen om doorgaand verkeer op de hoofdwegen te houden meteen uit te voeren én nieuwe maatregelen te onderzoeken.

“Mobiliteitsplan vermindert autoverkeer in woonwijken” meldde de Leuvense schepen David Dessers eerder. Tegelijk lazen we dat bewoners van de J.Wautersstraat mensen op de vuist hebben zien gaan omwille van de verkeersdrukte. Ook het buurtcomité Eenmeilaan trekt aan de alarmbel. Het nieuwe mobiliteitsplan heeft een deel van het autoverkeer duidelijk niet opgelost maar geconcentreerd in oude en nieuwe “pineutstraten”. De inwoners van die straten eisen nu dezelfde levenskwaliteit als de rest van Kessel-Lo, met aandacht voor milieufactoren als luchtverontreiniging en lawaaihinder. Bijkomende maatregelen zijn nodig en haalbaar.

Wie wint en wie verliest?

De Stad Leuven komt na de invoering van het mobiliteitsplan met cijfers en voorlopige conclusies. Daaruit concludeert de stad dat het autoverkeer in de woonstraten is afgenomen, en het fietsverkeer toegenomen, terwijl er geen noemenswaardige verkeersdruk op de wijkontsluitingswegen en steenwegen is bijgekomen. De situatie in sommige, door de stad als ontsluitingsweg gedefinieerde, wegen zou zelfs verbeterd zijn. De stad suggereert hiermee dus dat een deel van het autoverkeer onder invloed van het mobiliteitsplan veranderd is in verplaatsingen met de fiets.

Dezelfde cijfers tonen echter ook aan dat in veel andere straten de situatie verslechterd is. Een groot deel van het autoverkeer is dus niet verdwenen maar simpelweg verplaatst, en concentreert zich nu op bestaande en nieuwe pineutstraten waaronder een aantal straten die al te lijden hadden onder sluipverkeer. Dat dit zou gebeuren was al eerder gebleken uit verschillende studies, ook van de stad zelf, en is al dikwijls onder de aandacht gebracht door OBK, met concrete voorstellen om hieraan te verhelpen.

Beide conclusies stroken met de wetenschappelijke literatuur. Onderzoek toont dat, wanneer de capaciteit van het wegennet verkleint, een deel van het autoverkeer effectief verdampt. Een deel van de mensen stapt over op de fiets, een deel neemt de bus, een deel rijdt op een ander tijdstip, anderen nemen een job dichter bij huis. Maar als het verkeer makkelijk alternatieve sluiproutes kan vinden, zal dit “verdampingseffect”  niet of veel minder optreden. Dan zie je dat het verkeer vooral van route verandert.

 Alleen maar winnaars? Het kan!

Het bilan van het mobiliteitsplan is dus niet onverdeeld positief. Een deel van de Kesselaars zijn zonder meer verliezers. Het mobiliteitsplan heeft nog heel wat sluiproutes ongemoeid gelaten, en zelfs versterkt.

Die sluiproutes zijn ook woonstraten. De inwoners ervan worden nu geconfronteerd met grote stromen bijkomende auto’s. Nochtans hebben ook zij recht op de levenskwaliteit en de gezonde lucht die we elders zien in Kessel-Lo. Maatregelen dringen zich op.

Concreet vraagt OBK dringende verbetering in de volgende straten: Eénmeilaan, Domeinstraat, Liemingenstraat, Bergstraat, J. Wautersstraat, Werkhuizenstraat, Elfnovemberlaan, Koning-Albertlaan, Gemeentestraat, Jozef Pierrestraat, Platte Lostraat, Heidebergstraat en Lange Lostraat.

De bijkomende maatregelen en plannen om doorgaand verkeer op de hoofdwegen te houden, die klaar liggen om uitgevoerd te worden, kunnen meteen realiteit worden. Daarbij denken we aan de aanleg van een autovrij plein op het Pachthof, de knip in de Grensstraat,  de uitvoering van de eerdere plannen uit het GRUP Leuven-noord aan het Vuntcomplex (al daterend van 2001) en een uitwerking van de plannen voor de Kop van Kessel-Lo. Dat moet een vlotte doorstroming op de Diestsesteenweg garanderen zodat het doorgaand verkeer minder behoefte heeft om door het centrum van Kessel-Lo te sluipen. Daarnaast blijft een betere monitoring van de 30km/u een belangrijk aandachtspunt. Systematische opvolging door Telraam van de flows en van de snelheid is de beste wijze om de bewoners te betrekken bij het beleid.

Ook nieuwe plannen moeten verder onderzocht worden. OBK pleit voor innovatieve oplossingen. Op de eerste plaats het doorrijtijdbeheer, dat ervoor zorgt dat de rijtijd langs sluiproutes door de woonstraten gelijk wordt aan die over de hoofdassen, zonder daarbij een stormvloed aan GAS-boetes uit te schrijven. Doorgaand vrachtverkeer kan simpelweg verboden worden. Het stadsbestuur hoeft daarbij niet te vrezen voor verkeerschaos op de steenwegen. De wetenschappelijke literatuur leert ons heel duidelijk dat het autoverkeer zich, na een korte aanpassingsfase, snel zal settelen in een nieuw evenwicht en dus effectief afnemen.

Flankerende maatregelen kunnen helpen om dit evenwicht nog sneller te bereiken. We vragen met name om de aanleg van een snelle en veilige fietsverbinding te onderzoeken aan de oostrand van Kessel-Lo, parallel met lopend studiewerk naar een verbinding tussen de 2 steenwegen. De snelle toename van het aantal elektrische fietsen maakt zo’n zachte noord-zuid-verbinding veel aantrekkelijker dan vroeger.

 Graag overleg

Het OBK vraagt het schepencollege dringend om een overlegvergadering om deze voorstellen te bespreken.


OBK Trekkers 25 maart 2024
Deel deze post
Labels
Archiveren
Aanmelden om een reactie achter te laten
Nog meer sluipverkeer in de Leuvense rand?
Open brief naar de Gouverneur, burgemeesters en schepenen