OBK komt met innovatieve oplossing voor mobiliteit: de doorrijtijdbewaking

Globale aanpak van sluipverkeer is nodig

Het OBK is blij met de "28 doelstellingen" van het gelote burgerpanel dat de opmaak van het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo begeleidt en ijvert voor een "holistische aanpak" om die te realiseren. Maar het OBK wijst er wel op  dat éénrichtingsstraten geen zaligmakende en volledig sluitende oplossing zijn voor sluipverkeer. Onder meer omdat ze ook herkomst- en bestemmingsverkeer zullen benadelen. Het OBK presenteert alvast een innovatieve oplossing als mogelijke toevoeging bij het mobiliteitsplan: de doorrijttijdbewaking! Met dit nieuwe systeem kunnen we de kinderziekten van de camera's waarschijnlijk vermijden.De doorrijtijdbewaking heeft als doel de tijdswinst voor sluipverkeer weg te nemen en dat verkeer af te leiden naar de grotere assen, vooral tijdens de ochtend- en avondspits. Anders dan bij standaard ANPR-camera’s creëren deze camera’s geen knip, maar controleren ze doorrijtijden van autoverkeer binnen een bepaalde zone. Is deze doorrijtijd te kort en/of is de bestuurder geen gekende inwoner, dan heeft dit voertuig geen herkomst of bestemming in de zone en kan er een boete of andere heffing aangerekend worden.

Een voordeel van doorrijtijdbewaking is dat de zone bereikbaar blijft voor iedereen die er moet zijn, zonder administratieve rompslomp of onredelijke boetes die tot onvrede bij buurtbewoners leiden. Verder laat dit systeem ook toe met buurgemeenten overeenkomsten te maken zodat vlot lokaal verkeer tussen de steenwegen mogelijk is voor bewoners van aangrenzende buurten.

Wel stelt het OBK hierbij als voorwaarde dat er een duidelijk wettelijk kader rond gebruik en privacy gecreëerd en geïmplementeerd moet worden, met transparantie van beheer en extern toezicht, om tegen de risico’s van function creep en gebruik als inkomstengenerator te beschermen.

Een holistische aanpak, met betere alternatieven voor de auto
Het is echter heel belangrijk dat deze maatregelen om sluipverkeer aan te pakken deel uitmaken van een holistische visie op de ganse mobiliteit in Kessel-Lo, d.w.z. maatregelen en infrastructuur die de mobiliteit en leefkwaliteit binnen Kessel-Lo verbeteren. Het OBK vraagt uitdrukkelijk dat er hierbij gekeken wordt naar oplossingen die de mobiliteit verbeteren voor inwoners van heel Kessel-Lo, zowel mobiel als minder mobiel. Voorbeeld: vlottere busverbindingen vanuit Kessel-Lo en veilige fiets- en wandeltrajecten van en naar Leuven.

Het OBK vraagt het schepencollege dan ook om de impact van dit scenario te berekenen en voor te leggen aan de bevolking, als mogelijke toevoeging bij het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo.

Lees hier de volledige visinota: 
Lees hier het artikel in Leuven Actueel en dat in het Laatste Nieuws

In deze FAQ, een lijst met meest gestelde vragen, lees je alle details over doorrijtijdbewaking.

OBK komt met innovatieve oplossing voor mobiliteit: de doorrijtijdbewaking
Overleg Buurtcomités Kessel-Lo 26 oktober 2021
Deel deze post
Labels
Archiveren
Aanmelden om een reactie achter te laten
"Kan ik ons ma nog wel bezoeken in Kessel-lo?"
Lees de meestgestelde vragen over de doorrijtijdbewaking