Opstoppingen of oplossingen

Mobiliteit in Kessel-Lo op een keerpunt

Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo (OBK) zoomt in de publicatie 'OPSTOPPINGEN OF OPLOSSINGEN, mobiliteit in Kessel-Lo op een keerpunt' in op de mobiliteitsproblemen waar veel Kesselse straten mee geconfronteerd worden. We denken aan auto's die over de stoep rijden, files in woonstraten, te hoge snelheden in straten waar onze kinderen doorheen fietsen en steenwegen die volledig verzadigd zijn.

Maar bovenal is deze publicatie een resultaat en analyse van twee jaar zinvolle en goede samenwerking tussen burgers, experten en ambtenaren om pistes te zoeken die de levenskwaliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in dit deel van Leuven kunnen verhogen en de files kunnen terugdringen, het zogenaamde burgerpanel voor de opmaak van een circulatieplan voor Kessel-Lo. Deze plannen zijn niet volledig. Ze zijn nog te sterk gefocust op de buurt tussen de Diestse- en Tiensesteenweg terwijl ook ten noorden van de Diestsesteenweg veel problemen zijn. Maar voor het eerst liggen er ideeën klaar voor een ambitieus, onderbouwd en globaal mobiliteitsbeleid in Kessel-Lo. Deze plannen zijn nu rijp voor consultatie en aftoetsing bij de bredere bevolking.

“Kessel-Lo is een sterk groeiende deelgemeente met veel jonge gezinnen en kinderen. De roep van de Kesselaars om meer verkeersveiligheid is dan ook levensnoodzakelijk" zegt Suzy Staes van het OBK.

"De problemen inzake files, overlast en verkeersonveiligheid in Kessel-Lo zijn zo groot dat we niet nog eens jaren kunnen wachten." zegt  Wilfried Joachum van het OBK . "Met de plannen die nu voorliggen, weten we voor het eerst in welke richting we een oplossing moeten zoeken. Die plannen zijn zeker nog niet af. Het moet besproken, verfijnd en waarschijnlijk ook bijgestuurd worden in overleg met alle Kesselaars. Maar er is geen reden om te wachten: die discussie kan nog voor de verkiezingen beginnen." 

Je kan de publicatie hier lezen of een pdf aanvragen via ons contactformulier.

Opstoppingen of oplossingen
Overleg Buurtcomités Kessel-Lo 1 december 2017
Deel deze post
Archiveren
Aanmelden om een reactie achter te laten
OBK komt met innovatieve oplossing voor mobiliteit: de doorrijtijdbewaking
Globale aanpak van sluipverkeer is nodig