Meer inspraak!

OBK werkt een participatieplan uit voor de opmaak van het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo

Op een overleg tussen het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo en het stadsbestuur in maart 2020 heeft een delegatie van het OBK een gedetailleerd voorstel overgemaakt over het participatieproces dat Kesselaars inspraak moet geven in het besluitvormingsproces over de mobiliteit in hun gemeente. De aanwezige ambtenaren en schepen David Dessers bleken het grotendeels eens met de principes van onze nota: een duidelijke afgebakende regio, transparantie over doelen en methodes van het participatieproces, zo breed mogelijke inspraak.

Helaas heeft de goedkeuring van het bestek voor de opmaak van het mobiliteitsplan vertraging opgelopen door Corona maar de stad plant de start van het participatieproces nog steeds dit najaar. 

Lees de nota hier: 

Meer inspraak!
Overleg Buurtcomités Kessel-Lo 9 maart 2020
Deel deze post
Archiveren
Aanmelden om een reactie achter te laten
Een ambitieus mobiliteitsplan voor Kessel-Lo kan landen in september
Persbericht 1 juni 2022