Reactie OBK op mobiliteitsplan Kessel-Lo

Goede aanzet voor zachte vervoersmodi maar inspanningen tegen sluipverkeer vallen licht uit

Vandaag stelt Stad Leuven een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo voor. Het moet tegemoet komen aan verzuchtingen van vele jaren uit de Kesselse wijken. Na een eerste oppervlakkige lezing reageert het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo (OBK) positief op de  maatregelen waarmee de stad Leuven de zachte vervoersvormen wil bevorderen. Er is sprake van een voetgangersnetwerk, een aantal interessante fietsverbindingen en een nieuw busplan dat het openbaar vervoer "vroeger, later en frequenter" moet maken en de doorstroming van bussen moet verbeteren. Op die manier kan het plan bijdragen aan de noodzakelijke overstap van de auto naar andere vervoersmiddelen en dat is zeker positief. 

Op het vlak van het tegengaan van sluipverkeer toont het OBK zich echter bezorgd. Doorgaand verkeer weren, is belangrijk voor de levenskwaliteit maar ook omdat de overstap naar fietsen of stappen een hachelijke zaak is als je elke dag kolonnes gehaaste automobilisten aan je voordeur of op je weg vindt. Dat doorgaand verkeer hoort thuis op de grote assen.

Het is zo dat de Stad een aantal maatregelen voorstelt die het sluipverkeer moeten weren. Het OBK juicht dat toe. Maar helaas zijn er een aantal beruchte sluiproutes waarvoor we voorlopig (?) nog geen ingreep gevonden hebben in de tekst die de Stad nu bekend maakt. Hoewel we lezen dat het sluipverkeer "vooral uit het Hageland" komt, missen we bijvoorbeeld maatregelen daartegen aan de oostzijde van Kessel-Lo. Voor zover we nu zien, zullen automobilisten uit het Hageland ook in de toekomst kunnen doorrijden tot in het hart van onze woonwijken om daar op zoek te gaan naar nieuwe sluiproutes. Het valt te vrezen dat verschillende straten dan ook geteisterd zullen blijven door dagelijks sluipverkeer. Het OBK toont zich bezorgd over de levenskwaliteit in die straten en over de druk van dat verkeer op onze zachte verplaatsingen.

Op vlak van inspraak blijft de aanpak ook onder de verwachtingen die het stadsbestuur gecreëerd had aan het begin van de legislatuur. Voor de meeste inwoners van Kessel-Lo is er enkel gelegenheid om op een infomarkt met een ambtenaar te gaan praten maar geen kans tot echte discussie met elkaar en met de beslissingsnemers.

Conclusie:

Dit plan zal ons helpen onze verplaatsingen een beetje duurzamer te maken maar de resolute stap naar kwaliteitsvolle woonstraten voor ALLE Kesselaars zit er op het eerste zicht niet in.

Zodra er meer info beschikbaar is, gaat het OBK het plan nader bestuderen en bespreken met de buurtcomités en met alle Kesselaars die dat wensen.


Reactie OBK op mobiliteitsplan Kessel-Lo
Overleg Buurtcomités Kessel-Lo 20 april 2022
Deel deze post
Archiveren
Aanmelden om een reactie achter te laten
Meer inspraak!
OBK werkt een participatieplan uit voor de opmaak van het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo