Zone 30 in Kessel-Lo krijgt vorm

Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo (OBK) reageert verheugd op de uitbreiding van de zone 30 tot het gros van de woonstraten in Kessel-Lo vanaf januari 2022. Het OBK hoopt dat daarmee eveneens een stimulans wordt gegeven aan de uitwerking van het bredere mobiliteits- en circulatieplan.

De verkeersveiligheid die een zone 30 belooft en het vertrouwen dat daaraan gekoppeld is, staat of valt met een goede inrichting, een effectieve, structurele handhaving en een goede signalisatie/sensibilisering over de snelheidszone. Het OBK kijkt uit naar de maatregelen die daartoe genomen zullen worden. De folder over de zone 30 was op vlak van sensibilisering al een eerste stap die navolging vraagt. Op vlak van inrichting belooft het stadsbestuur infrastructurele ingrepen in een aantal straten. Wat tot nu toe lijkt te ontbreken in de aanpak is de handhaving. Die dient in de volledige zone uniform en systematisch te worden aangepakt.

Het OBK is wel teleurgesteld over het feit dat op een aantal plaatsen - in tegenstelling tot wat eerder officieel was gecommuniceerd - de zone 50 de regel blijft(*). Het gaat daarbij voornamelijk om straten die grenzen aan naburige gemeenten en waarover volgens wat we in de pers vernemen, nog overleg loopt. Indien deze straten alsnog 50 km/uur blijven, vragen we dat in deze straten extra wordt ingezet op het afdwingen van een goede naleving van de hogere maximumsnelheid (50 km/uur), via frequente snelheidscontroles en, waar nodig, snelheidsremmende maatregelen.

Het OBK vraagt verder dat de installatie van snelheidsremmende ingrepen altijd geschiedt in overleg met de buurt, vanuit de filosofie dat buurt- en straatbewoners de verkeerssituatie in hun buurt of straat het beste kennen.

(*) Groddeweg, Jan Davidtsstraat, Kesseldallaan (tussen rond punt aan Vunt en Wilselesteenweg), Kortrijksestraat (deel ten oosten van het Lovensevoetpad), Lange-Lostraat, Martelarenlaan (tussen huisnummers 2 en 8), Martellekensweg, Meesbergpad, Slangenstraat, Wilselsesteenweg (tussen huisnummer 296 en gemeentegrens Holsbeek).

https://pers.leuven.be/zone-30-breidt-uit-naar-leuvense-deelgemeenten-4rjaov

Zone 30 in Kessel-Lo krijgt vorm
Overleg Buurtcomités Kessel-Lo 20 januari 2022
Deel deze post
Archiveren
Aanmelden om een reactie achter te laten